RAZEM ZA OSTATNI GROSZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2017

Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej to międzysektorowe porozumienie, podpisywane pomiędzy Miastem a przedstawicielami służb, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, działających we wspólnym celu. Na Ostatnim Groszu takie partnerstwo właśnie rozpoczęło swoją działalność.

Prace związane z przygotowaniem powstania partnerstwa trwały od blisko roku. Zadanie to zostało powierzone ośrodkowi Organizowania Społeczności Lokalnej prowadzonemu przez Hufiec ZHP Częstochowa. Wreszcie po kilkunastu spotkaniach udało się wypracować porozumienie partnerskie, które w poniedziałek 30 października podpisali partnerzy wraz z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem. Podpisanie porozumienia miało miejsce podczas Forum Społeczności Lokalnych, zorganizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Poniżej publikujemy listę partnerów którzy podpisali porozumienie.

Gmina Miasto Częstochowa
Hufiec ZHP Częstochowa
Agencja Rozwoju Regionalnego
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz
Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie
Straż Miejska w Częstochowie
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Stowarzyszenie „Aktywna Częstochowa”
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
Stowarzyszenie „Pasja do życia”
Firma Usługowa „Gochya”
Agencja Ubezpieczeniowa „Ubezpieczamy”
Firma Handlowo Usługowa „Orion”
Pani Danuta Wróblewska
Pani Danuta Żyła
Pan Wiesław Jagusiak

Osoby zainteresowane działalnością Partnerstwa prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: osl@czestochowa.zhp.pl

P. Kowalski