Błeszno – to historia i duże możliwości.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2017

Błeszno to dzielnica położona w południowej części Częstochowy zaczynająca się od linii kolejowej Częstochowa - Kielce i ciągnąca się do granicy z gminą Poczesna. Obecnie składa się z trzech poddzielnic: Południowe Błeszno, Wypalanki i Brzeziny oraz po drugiej stronie DK-1 z osiedli: Kręciwilk i Bugaj.

Nazwa dzielnicy wywodzi się od osady położonej przy Trakcie Krakowskim w pobliżu rzeki Warty. Pierwsze wzmianki pojawiły się o niej w XIV w.

Najcenniejszym historycznie zabytkiem, o którym wie niewielu mieszkańców Częstochowy jest bardzo zniszczona pozostałość po grodzisku stożkowym otoczonym fosą, należącym niegdyś do rodu Bielów herbu Ostoja. Grodzisko znajduje się na mokradłach u zbiegu ulic Grobla i Szkolnej. Niedaleko od fortyfikacji mieści się kolejny kawałek historii Błeszna, a mianowicie pozostałości po folwarku rolnym – fragment dobrze zachowanego muru w alei kasztanowej przy ulicach Bohaterów Katynia i Grobla.

   

Na naszym obszarze terytorialnym znajdują się trzy Ochotnicze Straże Pożarne. Ciekawym obiektem jest prawie 100-letnia OSP Błeszno wraz z prężnie działającą grupą strażaków zdobywających nagrody podczas różnorodnych konkursów i pokazów. Znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, rocznie bierze udział w ponad 300 wyjazdach do różnych zdarzeń.

Dzielnica jest kolebką obecnej Spółdzielni Spożywców "Społem“, stworzonej z połączenia różnych  Stowarzyszeń Spożywców, która powstała w 1909 roku.

Błeszno to również duża doza przyrody. Poczynając od przepływającej przez dzielnicę rzeki Warty, malownicze lasy na Kręciwilku, poprzez piękne łączące Błeszno i Brzeziny Łąki Błeszeńskie, na których można spotkać różne gatunki zwierząt takich jak: lisy, sarny i dziki oraz ptaki chronione: derkacze, przepiórki, rycyki i czajki. Obok torów kolejowych w pobliżu trasy DK-1 znajduje się teren zwany Młaką w Błesznie, na którym występuje wyjątkowo duża liczba gatunków roślin rzadkich, takich jak storczyki i mało znana paproć grubozarodnikowa, żyje tu także wyjątkowy motyl - modraszek telejus, chroniony prawem unijnym. Na terenie Brzezin znajduje się malownicza Dolina Brzezinki - mozaika zbiorowisk leśnych i łąkowych.

    

Mieszkańcy Częstochowy upodobali sobie teren naszej dzielnicy jako miejsce wypoczynku. Mieszczą się tutaj ogródki działkowe: "Wypalanki", "Sarenka i "Jelonek".

W 2004 roku podczas podziału administracyjnego miasta część terenu historycznego: osiedle mieszkalne Błeszno, wzgórze ostańcowe Błeszno, cmentarz Rakowski i ogródki działkowe 'Błeszno -Wzgórze" znalazła się w granicy dzielnicy Wrzosowiak.

Młodzi mieszkańcy dzielnicy mają przyjemność uczęszczać do 2 przedszkoli i szkoły podstawowej oraz korzystać z filii biblioteki publicznej w Brzezinach.

Na tym dużym terenie liczącym 16,21 km² znajdują się trzy parafie i wiele firm zatrudniających tutejszych mieszkańców .

W 2014 roku zostało utworzone Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej "Teraz Błeszno", mające na celu aktywizację społeczności lokalnej. Partnerstwo organizuje już cyklicznie imprezy dla mieszkańców na przykład: Mikołaj dla dzieci, wyprzedaż garażową oraz włącza się w świąteczne zbiórki żywności.

    

Dzięki dużej promocji budżetu obywatelskiego i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców /dwukrotnie byliśmy dzielnicą najaktywniejszą/ dzielnica zyskała 3 place zabaw dla małych dzieci, poprawiono infrastrukturę drogową, estetykę pętli autobusowej, zrealizowano projekty dla mieszkańców - nordik walking, festyny sąsiedzkie oraz warsztaty artystyczne dla dzieci, na dzielnicy pojawiły się tablice informacyjne i kosze na śmieci.

M.M.-K i T.P.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie