Jak pogodzić stare i nowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2017

Przy okazji prezentacji w prasie wizualizacji rewitalizacji Starego Rynku padły zarzuty pod jej adresem, zawierające wiele sprzeczności. Co zawiera przygotowany projekt i na jakim etapie przygotowania do realizacji się znajduje dowiadujemy się w biurze prasowym UM Częstochowa.

„Projekt rewitalizacyjny związany ze Starym Rynkiem i budynkiem dawnego Ratusza ma pozwolenie na budowę, natomiast nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia dotyczącego dofinansowania i jego poziomu - ze środków unijnych. Projekt jest na etapie oceny, sprawa powinna się wkrótce rozstrzygnąć (prawdopodobnie w listopadzie). Miasto stara się o 16 mln zł dofinansowania. Całość kosztów kwalifikowanych jest szacowana na 19 mln zł, a całkowite koszty projektu, wraz z częścią drogową, której na pewno nie obejmie dofinansowanie - 26 mln (oczywiście to kwota przed przetargiem wykonawczym).

Jeżeli miasto otrzyma dofinansowanie, rozpisze przetarg wykonawczy, a po jego rozstrzygnięciu prace byłyby prowadzone w latach 2018-2019.     

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę dawnego Ratusza dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową (kawiarnia, toalety publiczne) oraz modernizację płyty Starego Rynku. Wykorzystane zostaną pozostałości po budynku dawnego Ratusza, w miejscu ekspozycji dawnego Ratusza nadbudowany zostanie pawilon.  
Obok wspomnianej ekspozycji muzealnej główną atrakcją Starego Runku będą rzeźby balansujące wybitnego częstochowskiego artysty Jerzego Kędziory.

Przestrzeń rynku ma zostać wyposażona w małą architekturę służącą wypoczynkowi i rekreacji: pas wodny, siedziska i zieleń. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez okolicznościowych będą pełniły schody prowadzące do muzeum.

Celem projektu jest wykreowanie miejsca atrakcyjnego lokalnie i dla turystów poprzez pełne wykorzystanie potencjału Starego Miasta, a w dalszej perspektywie dalszy rozwój tej części miasta.

W szerszym aspekcie projekt zakłada zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz społeczności lokalnej, historycznej tkanki miejskiej, przedsiębiorczości i kultury. Jego dopełnieniem będzie szereg działań uzupełniających wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” . – informuje Rzecznik Prasowy UM Częstochowy.

Z czym zatem polemizowali mieszkańcy w swoich komentarzach?

Jedni postulowali więcej zieleni, nie biorąc pod uwagę, że zaprojektowano tam wiele drzew, a dzisiaj na rynku rośnie tylko dwa. Inni obawiali się, aby przestrzeń Rynku nie okazała się tak pusta jak Plac Biegańskiego. A przecież zaprojektowano tam obiekt z muzeum i kawiarnią. Jeszcze inni mają za złe, że budynek ten ma formę całkiem nowoczesną. Przytaczali jako przykład rynki w Krakowie i Wrocławiu. A przecież żaden z nich nie wymagał budowy nowych obiektów, gdyż zlokalizowane są tam autentycznie zabytkowe budowle, które mogą być wykorzystane do  współczesnych funkcji z korzyścią dla mieszkańców. Na naszym Starym Rynku takich budowli nie ma. Zabytkowe pozostałości murów starego ratusza znajdują się pod ziemią i projektowany budynek ma umożliwić pokazanie ich w formie nowoczesnego muzeum. Na zewnątrz dodatkowo uatrakcyjnią Rynek balansujące rzeźby naszego niezwykłego artysty Jerzego Kędziory.

Cóż, połączenie formy historycznej z nowoczesną jest wyzwaniem i niejednokrotnie nie znajduje zrozumienia u wielu ludzi.

Jednak, jak obecnie informuje Biuro Prasowe UM Częstochowy:

„ Niestety, nie mamy decyzji o przyznaniu środków, więc dofinansowanie, a co za tym idzie realizacja inwestycji w zaplanowanych terminach i zakresie nie jest na razie pewna.”

Wizualizacja pochodzi z artykułu w Gazecie Wyborczej, gdzie można zobaczyć ich więcej.

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wizualizacja przebudowy Starego Rynku w Częstochowie.

    Wizualizacja przebudowy Starego Rynku w Częstochowie.