Budowa chodnika w ul. Mirowskiej - I etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

Zakończyła się przebudowa pasa drogowego dla potrzeb wykonania chodnika oraz tegoż chodnika po południowej stronie ulicy Mirowskiej na odcinku od ulicy Morenowej do ulicy Filtrowej. Inwestycja została zrealizowana w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego, zadanie zdobyło 1606 punktów, zajmując pierwsze miejsce wśród propozycji dzielnicowych

Na w/w odcinku przedmiotowa inwestycja przebiegała w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej. Chodnik zlokalizowany był fragmentarycznie w rejonach przystanków autobusowych, na pozostałych odcinkach piesi poruszali się poboczem jezdni ul. Mirowskiej.

Chodnik ma szerokość 2,5 m z miejscowymi zawężeniami do około 1,70 m w rejonie jednej z posesji, a jego długość wynosi około 690 m.

Prace rozpoczęły się od rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych i kostki brukowej, a także krawężnika, rabatki i podsypki piaskowej oraz nawierzchni asfaltowej na zjazdach. Nowe podłoże zostało zagęszczone i wyprofilowane, powstała podbudowa kamienna na zjazdach oraz na chodniku. Ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej, krawężnik oraz rabatka. Wszystkie studzienki teletechniczne, kanalizacyjne oraz zasuwy wyregulowane zostały do projektowanych rzędnych terenu.

Wykonawcą robót budowlanych była firma DROGEX Usługi brukarsko – drogowe, inwestorem UM Częstochowa.

Mirosław Aleksandrowicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie