Realizacja zadań drogowych Budżetu Obywatelskiego zbliża się do końca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2018

Tegoroczna realizacja zadań drogowych z Budżetu Obywatelskiego z edycji 2017 podlega Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu, który właśnie podsumował swoją działalność w tym zakresie. Jak widać z poniższego zestawienia to prawie trzydzieści zadań na łączną kwotę 2,4 mln zł. Większość z nich została zrealizowana, pozostałe nieliczne dokończone zostaną do końca mijającego sezonu budowlanego.

     ·         Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara ,,III” – wykonane

     ·         Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym ul. Jagiellońska – Bór (str. północna) - wykonane

     ·         Azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej – wykonane

     ·         Montaż znaku stop na wysięgniku na skrzyżowaniu ul. Wielkoborskiej – wykonane

     ·         Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ul. Legnickiej – wykonane

     ·         Kosze w dzielnicy Stradom – wykonane

     ·         Wiata przystankowa na ul. Sejmowej – realizacja zadania zakończy się w listopadzie

     ·         Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni Św. Rocha – wykonane

     ·         Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną – wykonane

     ·         Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kisielewskiego – Dmowskiego – wykonane

     ·         Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej – wykonane

     ·         Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55 – wykonane

     ·         Stojaki rowerowe przy ul. Kontkiewicza 2 – wykonane

     ·         Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki  – wykonane

     ·         Kosz na śmieci przy zbiegu ul. Radomskiej i Św. Rocha – wykonane

     ·         Kosz na śmieci na skrzyżowaniu ul. Skwerowej i ul Św. Pawła – wykonane

     ·         Instalacja liczników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego - wykonane

     ·         Chodnik wzdłuż ul. Wielkoborskiej - w trakcie realizacji, termin wykonania zadania do końca listopada

     ·         Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie - w trakcie realizacji

     ·         Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ul. Starzyńskiego w trakcie realizacji – ogłoszenie przetargu nastąpiło 13 listopada 2018 r.

     ·         Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych ul. Gombrowicza - wykonane

     ·         Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączem wodno – kanalizacyjnym - termin zakończenia inwestycji listopad 2018 r.

     ·         Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie - wykonane

     ·         Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do ronda im. M. Czernego – strona południowa – wykonane

     ·         Oświetlenie chodnika za kościołkiem na Rynku Wieluńskim – wykonane

     ·         Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela – w trakcie realizacji

     *      Oświetlenie ul. Czechowicza – w trakcie realizacji.

Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem, że zadania te są potrzebne mieszkańcom i dlatego ich głosami zostały wybrane do realizacji. Tym bardziej cieszy ich wykonanie. A już niedługo, bo 20 listopada poznamy wyniki głosowania na zadania Budżetu Obywatelskiego, które zostaną wykonane w roku przyszłym.

Źródło: MZDiT 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Budowa chodnika przy ul. Wielkoborskiej

    Budowa chodnika przy ul. Wielkoborskiej