Ważna wiadomość! Dla byłych klientów Energetycznego Centrum.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2019

Jest postanowienie Sądu w sprawie upadłości Energetycznego Centrum, które wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie do 16 stycznia 2019 roku. Informacje zawarte są na stronie firmy oraz na stronie kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego

Firma Energetyczne Centrum była dostawcą gazu i prądu. Na pewno i w Częstochowie miała swoich klientów. We wrześniu otrzymali oni informację, że od pierwszej dekady września nie będzie już świadczyć tej usługi, którą w zakresie prądu przejmie Energa, a w zakresie gazu PGNIG (jako sprzedawcy rezerwowi). Natomiast wraz z ostatnim rozliczeniem za  okres lipiec i sierpień załączyła jak zwykle miesięczny harmonogram płatności  tzw. przedpłat obejmujący miesiące do maja 2019 r. Nie było przy tym podanego konta nowego dostawcy. To już powinno zaalarmować klientów, gdyż jak się później okazało, nie powinno się tych przedpłat dokonywać do czasu, aż nowy dostawca przyśle swoją umowę i pierwszą fakturę z numerem swojego konta bankowego. Natomiast dostawy mediów były nieprzerwane i nie spowodowały zakłóceń u odbiorców.

Mogło się zatem zdarzyć, że ktoś niepotrzebnie zapłacił po krytycznym momencie zmiany dostawcy lub nawet, gdy się przed tym powstrzymał, jego ostatnie rozliczenie wykazywało nadpłatę wynikłą jeszcze z poprzednich prawidłowych przedpłat. O wysokości nadpłaty informowani byli klienci Energetycznego Centrum ostatnimi fakturami jeszcze na początku grudnia. Nie było w nich, niestety, informacji w jaki sposób nadpłaty te można odzyskać. W tym czasie na stronie Energetycznego Centrum też nic nie można się było dowiedzieć a telefony były głuche lub wręcz z informacją, że nie ma takiego numeru.

W Internecie można było znaleźć informację, że firma podlega tymczasowemu nadzorcy sądowemu, którym został Tycjan Saltarski i prowadzone jest postępowanie sądowe.

Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy wydał 3 rudnia 2018 roku postanowienie o upadłości Energetycznego Centrum, wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka Tycjana Saltarskiego.

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się w dniu 17 grudnia 2018, zatem termin zgłaszania swoich wierzytelności do sądu upływa 16 stycznia tego roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu, którego wzór znajduje się na wymienionych stronach firmy oraz syndyka  na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

podając sygnaturę akt X GUp 1078/18.

Można też poradzić się najpierw u Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub skorzystać z telefonów na stronach Energetycznego Centrum i Syndyka T. Saltarskiego. Ale nie ma zbyt wiele czasu.

Jeszcze jedna ważna uwaga: powyższe postępowanie dotyczy osób, których wierzytelności powstały do dnia 2 grudnia 2018 roku, natomiast osoby, które wpłaciły coś do firmy po 3 grudnia 2018 r. za okres, w którym firma już nie prowadziła sprzedaży gazu ani prądu mają się zgłaszać do ustanowionego Syndyka

Źródło UOKIK

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie