Trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego VI Edycji 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2019

Nie przegapmy terminu składania wniosków do BO. W tym roku, wg nowych zasad, okres ich składania rozpoczął się wcześniej i bardzo się skrócił w stosunku do lat ubiegłych. Trwa od 6 maja i potrwa 21 dni tj. do 27 maja 2019 r.

Jak zwykle wszystkie informacje na temat tegorocznej VI Edycji 2020 można znaleźć na stronie konsultacji społecznych w menu „O Budżecie” w zakładce „VI Edycja 2020”. Można tam zapoznać się z aktami prawnymi, jakie obowiązują dla tej edycji, z kwotami do rozdysponowania na zadania ogólnomiejskie i na zadania dzielnicowe w poszczególnych dzielnicach. Dostępny jest szczegółowy harmonogram, według którego będą odbywać się poszczególne etapy wyłaniania zwycięskich zadań. Są także: lista miejsc wyłączonych, na  których w tym roku nie można projektować zadania z BO oraz mapa terenów dostępnych dla zadań BO. Z mapy można pobierać te fragmenty, gdzie znajduje się miejsce, na którym proponujemy wykonać wnioskowane zadanie. Włączenie odpowiednich warstw mapy pozwoli na uzyskanie niezbędnych danych o miejscu: nr ewidencyjnego i granic działki oraz obrębu, nazwy ulicy z numerem adresowym i dzielnicy. Po skopiowaniu i wydrukowaniu tego fragmentu można go załączyć do naszego wniosku.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na w/w stronie w menu „Formularz BO”. Po wydrukowaniu i wypełnieniu należy go złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.  Druga możliwość to otwarcie strony, gdzie można taki formularz wypełnić i przesłać elektronicznie. Trzeba przy tym podać swój PESEL i adres mailowy. Po kliknięciu okienka „Złóż formularz” sprawa nie jest zakończona, trzeba jeszcze poczekać na mailową wiadomość zwrotną i kliknąć w podany link. Może się zdarzyć, że wiadomość ta zostanie umieszczona przez waszą pocztę w zakładce „Spam”. Bądźcie czujni i sprawdzajcie też spamy. Dopóki nie odklikniecie weryfikacyjnego maila, wniosek nie pokaże się w internetowym spisie złożonych wniosków.

Jakie kwoty do dyspozycji

W tym roku mamy do dyspozycji  na zadania ogólnomiejskie kwotę w wysokości 2 367 122 zł i na zadania dzielnicowe łączną kwotę 7 101 367 zł. Podział na poszczególne dzielnice kształtowany jest w zależności od jej powierzchni i ilości mieszkańców.

Największe pule ponad 600 tys. zł otrzymują dzielnice Północ i Tysiąclecie. Ponad 500 tys. zł znalazło się w dzielnicy Wrzosowiak. Kwoty ponad 400 tys. zł trafiły do dzielnic Raków, Stradom, Wyczerpy Aniołów i Zawodzie Dąbie. Kwoty ponad 300 tys. zł rozdysponują dzielnice Błeszno, Dżbów, Lisiniec i Śródmieście. Najwięcej dzielnic: Częstochówka-Parkitka, Gnaszyn Kawodrza, Grabówka, Mirów, Ostatni Grosz, Stare Miasto i Trzech Wieszczy będzie miało do dyspozycji kwoty powyżej 200 tys. zł, a najmniejsze kwoty do 200 tys. zł przypadły w udziale Kiedrzynowi i Podjasnogórskiej.

Jeśli więc macie pomysły, to składajcie wnioski, bo czas ucieka, a można będzie to zrobić tylko do 27 maja tego roku.

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie