Pierwsza edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – nabór wniosków trwa!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2019

W tym roku po raz pierwszy wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski dla województwa śląskiego. Każdy mieszkaniec województwa może złożyć wniosek z proponowanym zadaniem, które realizowane będzie w roku 2020. Określono zasady dla zadań ogólnowojewódzkich i zadań w podregionach oraz pule środków finansowych dla ich realizacji.

Ustalony jest także szczegółowy harmonogram działania w etapach: zgłaszania wniosków, badania ich pod względem formalnym i techniczno-prawnym, ogłoszenia listy zadań dopuszczonych, odwołań i ich rozstrzygnięć, ogłoszenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania, terminów głosowania i ogłoszenia wyników.

Obecnie trwa okres naboru wniosków z zadaniami od 1 do 26 lipca, a do 19 lipca odbywają się też spotkania informacyjne dla mieszkańców różnych podregionów. Częstochowa jako miasto na prawach powiatu należy do podregionu nr 6, który obejmuje także powiat częstochowski ziemski i powiaty kłobucki oraz myszkowski. Spotkanie informacyjne odbyło się w Częstochowie 28 czerwca w Regionalnym Ośrodku Kultury.

A jakie przewidziano środki na zadania BO, w tym dla naszego podregionu? Można to sprawdzić tutaj. Na nasz podregion przypada 825 000 zł tj. 11% z puli przypadającej na podregiony, odpowiednio do odsetka ludności tego podregionu. W sumie na wszystkie podregiony przeznaczono 7,5 mln zł tj. ¾ kwoty na cały BO. Na zadania ogólnowojewódzkie przypada 2,5 mln zł tj. ¼ całości BO (10 mln zł). Uchwalono też zasadę, że zadanie wojewódzkie nie może być tańsze niż 100 tys. zł i nie droższe niż 50% całej puli, natomiast zadanie w podregionie nie może być tańsze niż 50 tys. zł i nie droższe niż 50% puli dla danego podregionu.

Przygotowano też przykładowy cennik, gdyż we wniosku należy podać szacunkowy koszt realizacji zadania wraz z jednorocznym kosztem eksploatacji w przypadku zadań inwestycyjnych. Przeglądając cennik można zauważyć, że przewidzianych jest kilka kategorii zadań, które mogą być przedmiotem wniosku do BO. Są to zadania inwestycyjne w rodzaju budowy chodnika, jego remontu czy remontu drogi oraz prace drobniejsze jak budowa azylu/wysepki, zamontowanie słupka, barierki czy lustra drogowego. Zadania o charakterze sportowym to np. zakup sprzętu sportowego, czy pucharów, wynajem sali czy trenera. Inna grupa dotyczy spraw związanych z ochroną zdrowia jak zakup ambulansu lub innych narzędzi medycznych i diagnostycznych na wyposażenie szpitali czy ośrodków zdrowia. Ostatnia grupa to czynności związane z wydarzeniami kulturalno-edukacyjnymi jak zakup materiałów i wynagrodzenie artystów albo np. założenie strony internetowej.

Niezbędna informacja dotyczy określenia terenu, na którym można będzie realizować zgłoszone zadanie – tylko na działkach podlegających gestii województwa oraz na drogach wojewódzkich. Można się o tym dowiedzieć przeglądając przygotowaną mapę oraz zestawienia działek i dróg wojewódzkich.

Przeglądając mapę w zakresie Częstochowy nasuwa się wniosek, że mienie wojewódzkie w naszym mieście dotyczy tylko szpitali i przychodni podlegających po Wojewodę. Natomiast w powiecie częstochowskim ziemskim jest kilka odcinków dróg wojewódzkich, na których dało by się realizować drobne zadanie inwestycyjne, które może być finansowane z tego budżetu obywatelskiego. Do granic naszego miasta na prawach powiatu dochodzą przebiegające przez powiat częstochowski ziemski drogi wojewódzkie o numerach 483 (ul. Ludowa), 491 (ul. Sejmowa), 494 (ul. Wręczycka), 908 (ul. Gościnna) i 786 (ul. Batalionów Chłopskich)

Aby złożyć wniosek trzeba też zadbać o listę poparcia: dla zadania wojewódzkiego wymagane jest co najmniej 100 podpisów mieszkańców Województwa, a dla zadania w podregionie – co najmniej 50 podpisów mieszkańców Województwa. Zaleca się zebranie nieco więcej podpisów na wypadek, gdyby przy weryfikacji okazało się, że jakiś podpis nie należy do mieszkańca Województwa. A każdy mieszkaniec Województwa może zgłosić lub poprzeć więcej niż jedno zadanie.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami (w tym obowiązkowo listy poparcia) można wysłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu lub jego jednostek zamiejscowych albo złożyć osobiście albo wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu obsługującego budżet obywatelski.

Zatem warto wykorzystać pieniądze przewidziane w tym celu w BO na rozwiązanie problemów naszych mieszkańców z miasta i powiatu. Ktokolwiek widzi, co można by dobrego załatwić na naszym podwórku niech odważnie przystąpi do dzieła, bo czas jest tylko do 26 lipca.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://bo.slaskie.pl/.

Są tam zakładki:

 • O Budżecie, w której dowiemy się czym jest BO, jaki jest harmonogram oraz zapoznamy się z wszystkimi materiałami, które też będzie można pobrać.
 • Zadania, w której jest zakładka Zgłoś zadanie zawierająca informacje jak głosować, jak wygenerować formularz i jak użyć aplikacji do zgłaszania elektronicznego wniosków oraz zakładka Zadania w edycji 2019, gdzie będzie można przeglądać zgłoszone zadania iprzebieg ich weryfikacji.

W zakładce Zgłoś zadanie wygenerowany jest link, którego można samemu użyć do wypełnienia formularza oraz przesłania wniosku elektronicznie, ale można go też udostępnić innym. Jest też opcja, gdy ten kod będzie przesłany na podany adres mailowy. Link ten pozwala na opracowywanie wniosku w kilku sesjach.

 • FAQ (najczęściej zadawane pytania), gdzie z odpowiedzi można się dowiedzieć wszelkich szczegółów.
ESWI

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Zaproszenie na spotkania informacyjne