Rozpisano konkurs na koncepcję przebudowy częstochowskiego dworca głównego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2019

Właśnie ogłoszono konkurs architektoniczny w celu znalezienia właściwego pomysłu na przebudowę głównego dworca PKP w Częstochowie. Zlecającym i współorganizatorem konkursu są POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Prowadzącym konkurs w imieniu zamawiającego jest SARP ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE. Konkurs ogłoszono 5 lipca br.

Harmonogram działań przewiduje zgłoszenia uczestników, wizję lokalną z ich udziałem, następnie zaproszenie do konkursu uczestników spełniających wymogi formalne, pytania i odpowiedzi do warunków konkursu. Składanie prac konkursowych odbywać się będzie na przestrzeni wrzesień – listopad (do 28 listopada br.). Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie grudnia br. a otwarcie wystawy i dyskusja pokonkursowa nastąpią w połowie stycznia przyszłego roku.

Co przewidują warunki konkursu?

Przede wszystkim zadanie jest podzielone na dwie części. Jedną ma stanowić koncepcja architektoniczna części realizacyjnej przebudowy, tzn. ma obejmować obie strony dworca wschodnią i zachodnią oraz pasaż nad torami. Wydzielona i oddzielona trwałe od pozostałej części komercyjnej ma być taka część dworca, która spełni wymagania dla dworca kategorii „premium”, zapewni wszystkie wymagane funkcje, przy czym po stronie wschodniej powinna być usytuowana główna część z kasami biletowymi. Tutaj też powinna zostać znaleziona funkcja dla zaadaptowania istniejącego zabytkowego budynku WC dworca. W części zachodniej dworca ma nie być kas tylko automaty biletowe, informacja i węzły sanitarne. W tunelu zamawiający wyklucza lokalizację ścieżki rowerowej. Uczestnicy konkursu dostają też do wglądu realizowany obecnie węzeł przesiadkowy wzdłuż ul. Piłsudskiego.

Druga część zadania konkursowego polegać ma na opracowaniu studialnym dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy terenem PKP a Al. Wolności wraz z terenem dworca PKS. Proponowane rozwiązanie powinno uwzględniać linie autobusowe międzymiastowe, podmiejskie i miejskie, tramwaj, taksówki, miejskie rowery, samochody osobowe (parking) oraz inne funkcje komercyjne np. funkcja biurowa, hotelowa, konferencyjna, handlowa, mieszkalna. Ta część nie jest przewidziana do realizacji w ramach przebudowy dworca PKP. Może posłużyć do dalszych prac nad zmianami architektonicznymi w tym rejonie. Dopuszcza się możliwość przyszłego połączenia dworca z taką inwestycją, także na zasadzie jego rozbudowy i zmiany zagospodarowania terenu ww. działki.

Zatem następny etap działań w zakresie zmian na naszym dworcu głównym poznamy dopiero na przełomie roku tego i przyszłego.

Obecnie pewną obawę budzi już założenie, że to od strony ul. Piłsudskiego ma być główna część dworca, gdyż ulica ta nie ma dobrego połączenia z pozostałą częścią układu komunikacyjnego miasta. Założenie to nawiązuje do historycznego położenia dworca i układu peronów – otwarty, łatwo dostępny, najdłuższy peron nr 1 położony jest właśnie od strony wschodniej. Czy to jest wystarczające kryterium we współczesnych realiach komunikacyjnych i tendencji wygaszania ruchu samochodowego w ścisłych, zabytkowych centrach miast? Pocieszające jest to, że dopuszcza się możliwość realizacji przyszłego połączenia dworca z inwestycją powstałą na podstawie części studialnej.

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dworzec od strony Al. Wolności

    Dworzec od strony Al. Wolności