Czas na promocję zadań Budżetu Obywatelskiego 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2019

Nadszedł czas na promocję zgłoszonych i dopuszczonych do głosowania w tym roku zadań BO, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku budżetowym. Ten czas rozpoczął się 10 sierpnia i zakończy w dniu rozpoczęcia głosowania tj. 6 września bieżącego roku. Liderzy i wnioskodawcy mogą teraz prezentować swoje zadania, przekonywać i zachęcać innych mieszkańców swoich dzielnic do głosowania właśnie na nie.

W tym roku zgłoszono 633 zadania, z czego 425 zadań zostało pomyślnie zweryfikowanych i dopuszczonych do głosowania. Na realizację zwycięskich zadań  Budżetu Obywatelskiego radni miejscy przeznaczyli blisko 9,5 mln zł. Natomiast 425 zadań wyceniona jest na kwotę przeszło 55 mln zł. To przeszło pięć razy więcej niż jest do dyspozycji. Zatem konkurencja jest spora i promocja zadań jest bardzo istotna.

Do głosowania dopuszczonych zostało 91 zadań ogólnomiejskich i 334 zadania dzielnicowe z 20 dzielnic. Zadania ogólnomiejskie wyceniono na 24,9 mln zł, a do wydania jest tylko niecałe 2,4 mln zł, prawie dziesięć razy mniej.

Najwięcej zadań dopuszczonych do głosowania zgłosili mieszkańcy Śródmieścia – 28 na kwotę ponad 2,1 mln zł przy dostępnej kwocie 340,9 tyś zł. Tuż za nimi znajdują się mieszkańcy Rakowa – 26 zadań za kwotę 2,5 mln zł a mogą wydać 470,6 tyś. zł. Także mieszkańcy Tysiąclecia zgłosili 25 zadań za kwotę 4,0 mln zł a do dyspozycji mają 625,9 tyś. zł

Najmniej zadań zgłosiła Grabówka (8 zadań na kwotę 681,6 tyś. zł, do dyspozycji jest 225,8 tyś. zł) i dzielnica Podjasnogórska (9 zadań na kwotę 344.7 tyś. zł, do dyspozycji jest 143,7 tyś. zł).  Pozostałe dzielnice zgłosiły zadania w ilości od 10 do 22 (Wrzosowiak). Zestawienie wszystkich dzielnic można zobaczyć tutaj.

Przegląd zadań dopuszczonych i niedopuszczonych ogólnomiejskich i dzielnicowych można znaleźć na stronie BO

A zadania z poszczególnych dzielnic znajdziemy tu:

Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie, Trzech Wieszczów, Tysiąclecie, Błeszno, Częstochówka-Parkitka, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Pojasnogórska, Północ.

Jakie były przyczyny weryfikacji negatywnej?

Każda dzielnica złożyła więcej wniosków, niż zostało dopuszczonych do głosowania. Czyli pomysłów nie brakuje, nie wszystkie jednak mają szansę w głosowaniu i realizacji. Co stoi na przeszkodzie?

Zadania inwestycyjne typu budowa chodnika czy nawierzchni były weryfikowane negatywnie, jeśli wymagane było opracowanie projektu przed realizacją i nie gwarantowało to zakończenia inwestycji w jednym roku budżetowym. Lub też wycena całości przekraczała dostępne środki dla dzielnicy. Zadania typu kanalizacja sanitarna czy gazowa zostały wykluczone w uchwale określającej tegoroczne zasady BO. W niektórych przypadkach zabrakło zgody właściciela/władającego działką a wnioskodawca nie mógł lub nie chciał zmieniać zakresu swojego wniosku.

Wśród zadań zweryfikowanych negatywnie znalazła się np. lokalizacja butelkomatu, służącego do zbierania butelek plastikowych. W uzasadnieniu czytamy m.in. „Zbieranie i odbieranie odpadów od mieszkańców jest elementem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami komunalnymi musi być samofinansujący i winien być finansowany ze środków pozyskanych z opłat ponoszonych przez mieszkańców.”

Zaopiniowano negatywnie także np. stację rowerów miejskich w Kiedrzynie, uzasadniając, że „na przedmiotowej działce brak wystarczającej ilości miejsca do budowy stacji rowerowej, brak infrastruktury rowerowej w pobliżu."

Powodem weryfikacji negatywnej mógł być także brak zgody właściciela działki na realizację zakresu wnioskowanego zadania, jak w przypadku zadania „Zdrowy oddech przedszkolaka”. Niekiedy zadanie zostało wycofane przez wnioskodawcę. Tak było w kilku przypadkach, gdy okazało się, że zadanie nie spełnia wymogów formalnych lub jest identyczne, jak zgłoszone wcześniej przez innego wnioskodawcę. Ten drugi przypadek miał miejsce w dzielnicy Lisiniec, dwa zadania zgłoszono w sprawie przebudowy chodnika w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej i drugie z nich wnioskodawca wycofał.

Lektura listy zadań wyłączonych z głosowania jest równie interesująca, jak lektura listy zadań dopuszczonych. Może być nauką dla wnioskodawczyń i wnioskodawców, jaki i jak w przyszłym roku przygotować wniosek.

Ciekawie wygląda statystyka i odsetek zadań zweryfikowanych negatywnie do ilości złożonych w poszczególnych dzielnicach.

Na pierwszym miejscu plasuje się Raków, który złożył 31 wniosków, odrzuconych jest tylko 5 czyli 16% złożonych. Na ostatnim zaś znajduje się Stare Miasto, które złożyło 24 wnioski, z czego odrzucono 11 tj. aż 45%. Odsetek zadań nie dopuszczonych do głosowania dla większości dzielnic oscyluje na poziomie jednej trzeciej zgłoszonych wniosków.

W tym roku uchwała o BO dodała  też możliwość złożenia wniosku zadania polegającego na wykupie działki przez Gminę, na której w przyszłości można by było zrealizować zadanie z BO lub inne zadanie gminne. Warunkiem formalnym jest, aby do wniosku dołączyć zgodę na sprzedaż dotychczasowego właściciela.  Jak informuje Justyna Wrzalik z UM Cz-wa, był jeden wniosek na takie zadanie, dotyczył wykupu działki leżącej w pasie drogi publicznej, która nadal formalnie była własnością prywatną. Jednak zadanie nie może być dopuszczone do głosowania, gdyż aktualnie w tej sprawie toczy się inne postępowanie zgodne z procedurą ujętą w obowiązującym prawie.

Zainteresowanych formą drukowaną wykazów zadań dopuszczonych do głosowania w tegorocznej edycji BO odsyłamy do swoich rad dzielnic, którym takie wykazy zostały przekazane.

Źródło: UM Cz-wa

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wszystkie wnioski

    Wszystkie wnioski

  • Powiększ zdjęcie Wnioski na zadania ogólnomiejskie

    Wnioski na zadania ogólnomiejskie