Znamy listę zadań po weryfikacji formalnej I Edycji BO Województwa Śląskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2019

Od 14 sierpnia znana jest lista zadań zgłoszonych do BO Województwa Śląskiego, które przeszły pozytywnie weryfikacje formalną. Na razie opublikowano ich nazwy, kody  numeryczne i szacunkowy koszt. W naszym podregionie nr 6 obejmującym powiaty ziemskie częstochowski, myszkowski, kłobucki i miasto na prawach powiatu Częstochowę jest na liście 13 zadań.

Rozpoczęła się weryfikacja merytoryczna i do 8 października ma być opublikowana lista zadań dopuszczonych do głosowania oraz zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem).  Potem w ciągu siedmiu dni od publikacji listy wnioskodawcy mogą składać swoje odwołania, które muszą być rozpatrzone w ciągu 30 dni, najpóźniej do dnia rozpoczęcia głosowania. Etap ten ma być zakończony podjęciem uchwały w sprawie listy zadań dopuszczonych do głosowania, które jest zaplanowane w terminie od 12 do 30 listopada 2019 r.

Natomiast propagowanie zadań może się rozpocząć dopiero po podjęciu wyżej wymienionej uchwały. Teoretycznie może to nastąpić najpóźniej do dnia rozpoczęcia głosowania. Jak wyjaśniła Pani Małgorzata Kwietniewska z Wydziału Obsługi Zarządu i Sejmiku, w praktyce może się okazać, że odwołania uda się rozpatrzyć sprawniej, to zależy od ich ilości i problematyki, wówczas ustalenie listy i podjęcie uchwały może nastąpić nieco wcześniej. 

Wtedy też informacja o zadaniach będzie rozszerzona, bo obecnie znamy tylko ich krótsze lub dłuższe tytuły, które nie dają w pełni pojęcia, co konkretnie oznaczają.

Lista zadań po weryfikacji formalnej pokazuje zadania wojewódzkie, na które może głosować każdy mieszkaniec województwa, oraz zadania w siedmiu podregionach, na które może głosować każdy mieszkaniec tego podregionu. Oczywiście zadania muszą być jeszcze dopuszczone do głosowania stosowną uchwałą.

Pod listą znajduje się wykaz osób i telefonów, z którymi można się kontaktować w sprawie wyjaśnień i odwołań.

Zamieszczamy poniżej pobraną część list zadań po weryfikacji formalnej dotyczącą zadań wojewódzkich i zadań naszego podregionu nr 6.

 

                                                                                    Zadania o zasięgu wojewódzkim

                                                                                             Zadania podregionu 6 

Źródło: BO Śląskie

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie