Jak głosowaliśmy w VI Edycji BO 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2019

Tydzień temu, 8 października, podane zostały wyniki głosowania na zadania Budżetu Obywatelskiego, wybrane zadania będą realizowane w 2020 r. Poniżej podajemy kilka danych statystycznych tegorocznej edycji BO. Konkurencja była duża – koszt realizacji 423 zgłoszonych zadań kilkakrotnie przekraczał kwotę do rozdysponowania, tematyka zadań zarówno ogólnomiejskich jak i dzielnicowych była zróżnicowana. 

A nierzadko jedno zadanie inwestycyjne mogło pochłonąć całą kwotę przyznaną na dzielnicę. Bardzo różna też była frekwencja w poszczególnych dzielnicach. Frekwencja w całym mieście wyniosła 8,05%

W sześciu dzielnicach: Błeszno, Dżbów, Gnaszyn-Kawodrza, Kiedrzyn, Mirów, Wyczerpy-Aniołów udział mieszkańców w wyborach przekraczał 11%, W pozostałych czternastu oscylował pomiędzy 4,51% (Grabówka) a 8,56% (Częstochówka – Parkitka). Kolejny raz największą aktywność wykazali mieszkańcy Kiedrzyna – 23,89 %. Gratulujemy!

Głosować można było przez Internet, w stacjonarnej komisji do głosowania w siedzibie Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych w Pałacu Ślubów oraz w mobilnym punkcie do głosowania zlokalizowanym w zabytkowym, piętrowym autobusie MPK, tzw. londyńczyku, który każdego dnia przez okres głosowania odwiedzał kolejne dzielnice Częstochowy.

Głosowanie odbywało się w dniach 6 -25 września 2019 r., oddano 17 611 ważnych głosów.

Głosujący wybierali spośród 423 zadań: 90 ogólnomiejskich oraz 333 dzielnicowych. Do realizacji wybrano 127 zadań – 9 ogólnomiejskich oraz 118 dzielnicowych.

Najwięcej zadań, bo aż 15, zostanie zrealizowanych w dzielnicy Północ.

Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicy Kiedrzyn, zagłosowało tam 729 z 3052 mieszkanek i mieszkańców dzielnicy, tj. 23,89 %. Na konto Kiedrzyna przeszły wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej i pul dzielnicowych, czyli 80 960 zł. Dzięki temu w dzielnicy zostanie zrealizowanych sześć zadań zamiast trzech.

Z zadań ogólnomiejskich realizowane będą dwa najdroższe zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja, zmiana nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSIR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury” orazAS” – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO - DOPOSAŻENIE PLACÓW RODZINNEJ REKREACJI W DZIELNICACH: BŁESZNO, BRZEZINY, RAKÓW, STARE MIASTO, STRADOM I WYCZERPY – ANIOŁÓW”

Realizowane zadania dzielnicowe to m.in. dwie stacje rowerów miejskich na Rakowie (przy Placiu Orląt Lwowskich i przy stadionie RKS Raków), światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 na Starym Mieście, budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak, rozbudowa placu rekreacji przy Kościele św. Jacka w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, budowa chodnika wzdłuż ul. Orlik-Ruckemanna na Zawodziu-Dąbiu, remont odcinków dróg PCK-Obrońców Poczty Gdańskiej-Obrońców Westerplatte – łącznik dzielnicowy na Tysiącleciu, rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki na Błesznie, budowa monitoringu na Parkitce, plac rekreacji ruchowej i plac zabaw dla dzieci przy ul. Zdrowej w Dźbowie, poprawa nawierzchni ul. Wygodnej w Gnaszynie-Kawodrzy, chodnik na ul. Ludowej w Kiedrzynie, przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej (od ul. Wyszyńskiego do ul. Lwowskiej) na Lisińcu, budowa II etapu chodnika ul. Mirowskiej na Mirowie, remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Podjasnogórskiej, wymiana nawierzchni ul. Kukuczki i Dinopark na Północy czy stacja rowerów miejskich na Grabówce. I wiele innych zadań nie inwestycyjnych.

Szczegółowe wyniki głosowania są dostępne pod adresem:

https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/.

 

Tabela z frekwencją w poszczególnych dzielnicach oraz dodatkowe informacje o głosujących zamieszczamy poniżej.

opr. ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podsumowanie

    Podsumowanie

  • Powiększ zdjęcie Frekwencja

    Frekwencja