Dokończenie budowy obwodnicy Częstochowy a planowana przebudowa ulic Głównej – Przejazdowej i budowa obejścia ul. św. Barbary

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

Jak wiemy z ostatnich doniesień prasowych udostępnienie przejezdności obwodnicy Częstochowy zbliża się i planowane jest na koniec tego roku, choć ostatnie prace budowlane i wykończeniowe będą trwać do 30 czerwca 2020 roku. Natomiast częstochowska inwestycja przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 46 zlecona została w trybie „zaprojektuj i zbuduj” z terminem zakończenia 30 listopada 2021 r.

Przebudowa DK-46

Jak informuje MZDiT: „W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie prawomocnych pozwoleń na realizacje zadania”

Wykonawcą Generalnym jest konsorcjum firm:

DROG-BUD Sp. z o.o.

BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie

NOWAK-MOSTY Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

Termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2021 roku.

Cała inwestycja to rozbudowa DK-46 na odcinku o długości ok. 5,46 km od zachodniej granicy miasta do skrzyżowania z ul. Jadwigi i Św. Barbary oraz budowa nowej drogi tzw. obejścia ul. Św. Barbary na długości ok. 1,73 km do włączenia w ul. Pułaskiego wraz z przebudową głównych skrzyżowań, przebudową 3 istniejących obiektów mostowych z zapewnieniem standardu nośności 115kN/oś. Przebudowa i budowa infrastruktury naziemnej i podziemnej w niezbędnym zakresie. Ponadto projekt obejmuje: budowę ścieżek rowerowych, chodników, elementów ITS i bezpieczeństwa ruchu drogowego..

Na realizację inwestycji pozyskano 85% środków zewnętrznych.

W opinii Zamawiającego tj. MZDiT Częstochowa, „przedłużająca się budowa autostradowej obwodnicy Częstochowy nie będzie miała istotnego wpływu na realizowane zadanie.”  Poinformował ponadto, że wykonawca rozważa etapowanie zadania, jednak nie zapadły jeszcze wiążące ustalenia w tym zakresie.

O historii planowania przebudowy ulic Głównej – Przejazdowej i obejścia ul. św. Barbary pisaliśmy także tutaj i tutaj.

Jak realizuje się obwodnica autostradowa

W minionym tygodniu rozstrzygnęły się trzy ostatnie przetargi. Po okresie dziesięciu dni przewidzianego na ewentualne odwołania i po podpisaniu umów wykonawcami zleconych robót na odcinku Częstochowa-Północ do Częstochowa-Blachownia będą:

- Wykonanie barier ochronnych - PP-U-H. z Krakowa za kwotę ok. 14,5 mln zł z terminem 2 miesiące od podpisania umowy,

- Wykonanie ogrodzeń – firma Gramar z Lublińca za kwotę ok. 11,4 mln zł z terminem 2 miesiące od podpisania umowy,

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – Firma GZD z Jonkowa za kwotę ok. 22, 8 mln zł z podziałem na dwa etapy: I etap w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy - udrożnienie ruchu na trasie z dopuszczeniem oznakowania poziomego jednowarstwowego i II etap docelowy do 30 czerwca 2020 r z wykonaniem oznakowania poziomego dwuwarstwowego.

Jednocześnie trwają intensywne prace ziemne, nawierzchniowe i pochodne, wykonywane przez uprzednio wyłonione konsorcjum w składzie Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia, Budimex z Warszawy oraz Budpol z Częstochowy.

Niektóre wiadukty nad autostradą zostały dopuszczone już do ruchu. Pod koniec września GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie wiaduktu drogowego nr 361 w ciągu DK 43 (na Kłobuck, Wieluń) w węźle Częstochowa-Jasna Góra i kierowcy mogą już z niego korzystać. Również niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oddano do ruchu wiadukt nr 358 nad autostradą w Białej Dolnej na DW nr 491 Częstochowa – Kamyk. Przejezdny jest też fragment węzła autostradowego Częstochowa-Północ, gdzie ruch z DK-1 puszczony został wykonaną łącznicą nowej autostrady A-1, by umożliwić dokończenie budowy węzla.

Jeśli uda się uzyskać przejezdność autostradowej obwodnicy Częstochowy do końca tego roku, to nadal będą trwały prace budowlane i wykończeniowe do końca czerwca przyszłego roku. To oznacza, że będą się pojawiać zwężenie i ograniczenia prędkości, nie będzie pełnego komfortu autostradowego dla kierowców. Wielu z nich ma wątpliwości, czy będą chętni z niej korzystać, jeśli będzie płatna.

Więcej można poczytać pod poniższymi linkami:

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/34443-autostrada-a1-wyscig-z-czasem-pod-czestochowa

http://moto.pl/MotoPL/7,88389,25346834,co-z-ta-obwodnica-czestochowy-kolejny-krok-do-udostepnienia.html

https://dziennikzachodni.pl/autostrada-a1-wezel-czestochowa-polnoc-juz-otwarty-dla-kierowcow-autostradowa-obwodnica-czestochowy-robi-sie-dluzsza/ar/c1-14510945

https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/szybciej-z-polnocy-na-poludnie-czy-zdaza-z-obwodnica-czestochowy/6hhn61g

https://conadrogach.pl/informacje/a1-obwodnica-czestochowy-wiadukt-na-wezle-jasna-gora-przejezdny-wkrotce-kolejny.html

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Obwodnica i inwestycja częstochowska (na żółto)

    Obwodnica i inwestycja częstochowska (na żółto)