Druga edycja MBO w dobie koronowirusa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2020

Jak wszyscy zainteresowani mogli już zauważyć planowane przygotowywanie i składanie wniosków w terminie do 31 marca napotyka na przeszkody w związku z panującym zagrożeniem koronawirusa. Tym bardziej, że przygotowanie wniosków polegało m.in. na zebraniu odpowiedniej ilości podpisów poparcia dla zadań wojewódzkich (100) i dla zadań regionalnych (50).

Będą zmiany w harmonogramie

W sytuacji, gdy zalecane jest ograniczanie kontaktów międzyludzkich, urzędy ograniczają dostęp petentów, również w tej sprawie będą podjęte zmiany w zakresie harmonogramu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na stronie MBO w wiadomości z 16 marca br.można już przeczytać, co planuje się w tym zakresie:

„Planuje się wydłużenie terminu zgłoszenia zadań przez mieszkańców, a w konsekwencji zmienione zostaną również pozostałe terminy poszczególnych etapów II edycji MBO, z zastrzeżeniem, że cała procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach II edycji MBO zakończy się do 31 grudnia 2020 r.

W celu ograniczenia osobistego kontaktu między mieszkańcami prosimy o powstrzymanie się od zbierania podpisów na listach poparcia oraz niepodejmowanie działań, które mogłyby przyczynić się do rozprzestrzeniania koronawirusa. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. 

Prosimy o śledzenie naszej strony. 

Będziemy Państwa informować na bieżąco o przyjętych zmianach.”

Realizacja zadań z zeszłego roku.

Jednocześnie zainteresowało nas, w jaki sposób dowiemy się o przebiegu realizacji zadań wybranych w zeszłym roku w I edycji MBO. Poniżej pełna odpowiedź w tej sprawie, udzielona przez Małgorzatę Kwietniewską, głównego specjalistę z Referatu Budżetu Obywatelskiego województwa śląskiego: 

„Informacja na temat kluczowych momentów realizacji poszczególnych zadań będzie publikowana kwartalnie na stronie https://bo.slaskie.pl/ i będzie dotyczyła m.in. określenia etapu, na jakim jest wdrożenie zadania,  postępu rzeczowego oraz istotnych kamieni milowych w jego realizacji.

Pierwszą informację za I kwartał 2020 roku planujemy opublikować w kwietniu bieżącego roku.

Obecnie trwają procedury przygotowawcze w zakresie realizacji poszczególnych zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.”

 

 Nalezy zatem śldzić rodzimą stronę MBO województwa śląskiego.

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie