Jest sprawozdanie za I kwartał 2020 roku z realizacji zadań I Edycji MBO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2020

Co się dzieje w sprawie realizacji zadań wyłonionych w I Edycji Budżetu Obywatelskiego woj. śląskiego można już dowiedzieć w sprawozdaniu przedstawionym na stronie MBO. Na pewno w pierwszej kolejności sprawdzimy zadania dotyczące bezpośrednio Częstochowy i regionu P6, obejmującego nasze miasto i przyległe powiaty.  

W sprawozdaniu ujętym w formie tabelarycznej znajdują się symbole i numery zadań, jakie były im przypisane w trakcie procedury wyłaniania oraz jakie prace już podjęto a jakie będą się odbywać w następnych kwartałach. Podano też osoby odpowiedzialne za realizację wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi.

W sprawozdaniu zamieszczono zastrzeżenie:

„Realizacja zadań uwarunkowana jest dalszym rozwojem sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Może nastąpić konieczność przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań.  Trudności związane z terminowym zakończeniem lub realizacją zadań mogą być spowodowane utrzymaniem lub wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń związanych z wirusem COVID-19.”

Co już zrobiono?

W sprawie dwóch zadań bezpośrednio związanych z Częstochową:

- Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapałek (poz. 18, strona 6 sprawozdania)  trwają konsultacje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie,

- Stała wystawa – historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich RP (poz. 16, str. 4 sprawozdania) przygotowana została umowa, która jest konsultowana z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie.

Następne zdania:

- Setka najbardziej aktywnej młodzieży (poz. 11, str. 3 sprawozdania) – był konkurs na realizatora zadania, zgłoszono 1 ofertę, umowa jest w przygotowaniu.

- Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie (poz. 25, str. 6 sprawozdania) – odbyło się składanie ofert, jest jedna oferta w trakcie oceny przed podpisaniem umowy. Realizacja zadania ma się odbywać od podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku.

- Zakup urządzeń defibrylatorów dla powiatu kłobuckiego i częstochowskiego (poz. 29, str. 7 sprawozdania) – zadanie w trakcie dialogu technicznego, następnie ogłoszony zostanie przetarg na zamówienie publiczne.

- Dzień dziecka na granicy powiatów (poz. 43, str. 10 sprawozdania) – trwa przygotowanie konkursu, którego ogłoszenie planowane jest na II kwartał br.

Mamy jeszcze zadania wojewódzkie, które mogą być interesujące dla mieszkańców naszego regionu:

- Pociąg do kultury (poz. 6, str. 2 sprawozdania) – planowane rozpoczęcie realizacji w II kwartale 2020 roku.  Jak pamiętamy w ramach tego zadania osoby, które będą mogły okazać ważny bilet do instytucji kultury poza miejscem swojego zamieszkania i będą kupować bilet kolejowy, by do niej dojechać, dostaną zniżkę ceny tego biletu. Oczywiście na terenie województwa śląskiego i do wyczerpania kwoty zadania.

- Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim (poz. 23, str. 6 sprawozdania) – trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej, w czerwcu planuje się wyłonić wykonawcę.

- Budowa wolier dla panter śnieżnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym (poz. 38, str. 9 sprawozdania) – prace projektowe już zostały zlecone z terminem do 30 kwietnia br., następnie zostanie ogłoszony przetarg na realizację.

Wszystkie szczegóły, także innych zadań,  znajdziecie na stronie:

 https://bo.slaskie.pl/content/sprawozdanie-z-realizacji-mbo

Tymczasem zakończył się nabór wniosków do II Edycji MBO i niebawem zapoznamy się z nimi po weryfikacji formalnej.

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie