Jak i kiedy odbędzie się VII Edycja Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2020

Kończy się lipiec, a w sprawie tegorocznego budżetu obywatelskiego, którego zwycięskie projekty byłyby realizowane w roku przyszłym wiemy tylko tyle, że będzie. W czerwcu tego roku radni miejscy uchwalili nawet stosowne zmiany w zasadach, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, a 25 czerwca ukazała się krótka informacja na stronie konsultacje.czestochowa.pl na ten temat. Mamy czekać na rozpoczęcie procedury, bo nie ma jeszcze harmonogramu działań.

Z nowelizacji uchwały Rady Miasta z dnia 8 czerwca br. wynika, że w tym roku nie będzie składania wniosków na papierze, tylko elektronicznie. Nie będzie odwołań na papierze od decyzji niedopuszczenia projektu do głosowania. Nie będzie też głosowania na papierze w wyznaczonych miejscach stałych czy mobilnych (w „londyńczyku”). Na pewno głosowanie będzie tylko elektroniczne, ale czy będą możliwe odwołania elektroniczne?

W każdym razie na tę chwilę otrzymaliśmy za pośrednictwem Biura Rzecznika Prasowego UM następującą informację:

„Poniżej odpowiedź z Wydziału Polityki Społecznej UM Częstochowy (Referat Dialogu i Praw Człowieka).

Trwają prace nad opracowaniem szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2021 r. oraz harmonogramem działań, które zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm., harmonogram działań zostanie upubliczniony na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zgłaszania projektów zadań.
Komunikat w tej sprawie zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl oraz na profilu na Facebooku "Budżet Obywatelski w Częstochowie", a także przekazany do mediów za pośrednictwem Biura Prasowego UM.

Planowany termin rozpoczęcia naboru projektów zadań to pierwsza połowa sierpnia.”

 

Czyli wszystko wyjaśni się na siedem dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. Na pewno cała procedura musi być skrócona, by wygrane zadania mogły znaleźć się w zatwierdzonym budżecie miasta na rok 2021.

 

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo zeszłoroczne

    Logo zeszłoroczne