Listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w II Edycji BO woj. śląskiego. Do kiedy i jak się odwołać.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2020

Zostały ogłoszone listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w II Edycji Budżetu Obywatelskiego dla województwa śląskiego. Do dnia 5 sierpnia będzie się można odwołać w sprawie niedopuszczenia do głosowania zgłoszonego projektu.

W tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 142 projekty zadań, które będą mogły być realizowane w 2021 roku, jeśli zdobędą odpowiednią liczbę głosów. Jak pamiętamy jest pula wojewódzka oraz siedem pul zadań dla poszczególnych podregionów. Częstochowa (miasto powiat) ujęta jest w podregionie nr 6 wraz powiatami kłobuckim, myszkowskim i częstochowskim, który ma do dyspozycji kwotę 822 tys. zł

Obecnie zakończyła się weryfikacja prawno-techniczna i w dniu 29 lipca br. stosowne listy zamieszczono na stronie bo.slaskie.pl  W tabelach znajdziemy opis projektów oraz uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania.

Ogólnie do głosowania nie dopuszczono 52 projekty, w tym 4 z przyczyn formalnych, gdyż w terminie do 17 lipca ich autorzy nie dołączyli wymaganych oryginałów list poparcia lub swoich podpisów. Pozostałe 48 wniosków odrzucono z powodu przepisów obowiązujących ustaw (zadania gmin i powiatów przewidziane w odpowiednich ustawach, których nie można finansować z budżetu województwa) lub przepisów Regulaminu BO, który przewiduje realizację zadań na mieniu województwa, a także stwierdza jego celowość bądź nie (np. finansowanie takich samych zadań z innych funduszy w innym projekcie).

I tak z puli zadań wojewódzkich odrzucono 15 zadań, w tym dwa dotyczące Częstochowy: „Budowa chodnika przy DW 483” i „Obchody 20-lecia istnienia CCT: Rozwój sceny taneczno-teatralnej na terenie województwa śląskiego”. Oba te zadania wg przepisów ustaw mieszczą się w kompetencji gminy Częstochowa (pierwsze w części, a drugie w całości, gdyż obiekt podlegający dofinansowaniu nie leży na mieniu wojewódzkim, a działalność kulturalna instytucji kultury leży w kompetencji gminy)

Natomiast w naszym podregionie 6 odrzuconych zostało 7 z dziesięciu zgłoszonych zadań z przyczyn wymienionych wyżej. Do głosowania dopuszczono tylko 3 zadania na łączną kwotę 807 tyś, zł, co jest mniej niż przyznana do dyspozycji w tym podregionie kwota 822 tys. zł. Są to zadania: „Bieg Orląt Lwowskich”, Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa” oraz „Akademie piłkarskie pokoleń gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy Stare Miasto”

Do 5 lipca należy składać odwołania na cztery sposoby:

 - drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach lub jego jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej.

- dostarczyć osobiście do urzędów jak wyżej.

- przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

- przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: budżetobywatelski@slaskie.pl

Rozstrzygnięcie odwołań i podanie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania w drodze uchwały Zarządu Województwa (od której nie przysługuje odwołanie) nastąpi do dnia 9 września br., kiedy to rozpocznie się głosowanie na dopuszczone zadania.

Warto się też rozejrzeć w zadaniach wojewódzkich, bo każdy głosujący ma do dyspozycji 4 głosy – trzy na zadania podregionalne i jeden na zadanie wojewódzkie.

 

 

ESWI

Galeria

  • Powiększ zdjęcie