Uwaga młodzi do 30 roku życia!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2021

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej. Nabór wniosków rozpoczyna się od 17 czerwca br. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30 roku życia,  które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

„Oferujemy dotacje w wysokości 23.050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w wys. 2.600 zł co m-c przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy” – informuje Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się od 17.06.2021 do wyczerpania miejsc w projekcie. Formularze te są do pobrania na w/w stronie interentowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Biuro Projektu „Młodzi na start”

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24, klatka 1, lok. 1

42-202 Częstochowa

tel. 798 154 754

email: mlodzinastart@arr.czestochowa.pl

 

opr. ESWI