Zadania III Edycji MBO województwa śląskiego po weryfikacji formalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2021

Do drugiego lipca był czas na uzupełnienie złożonych wniosków o listy poparcia. Wyłoniono 198 zadań, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Teraz, od 16 lipca, będzie etap weryfikacji prawno-technicznej, w którym przewidziany jest też proces odwołań od negatywnej oceny zadania. Ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania po zakończenie procesu odwołań poznamy najpóźniej do dnia rozpoczęcia etapu głosowania.

Głosowanie ma się odbywać w dniach 1 do 19 września 2021 roku. Jednocześnie będzie to czas na promocję tych zadań.

Jeszcze nie wiadomo, które z zadań pozytywnie zweryfikowanych formalnie będzie ostatecznie dopuszczone do głosowania. Wśród zadań dotyczących naszego Regionu nr 6 warto zwrócić uwagę na dwa zadania na terenie Częstochowy.

Jedno z nich umieszczone jest w Puli Eko (wojewódzkie) i ma numer MBO-0083/W/21, drugie o numerze MBO-0079/P6/21 znajduje się w Puli Region 6. Oba dotyczą Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.

Postęp prac nad zeszłorocznymi wygranymi zadaniami w II Edycji MBO można śledzić w kwartalnych sprawozdaniach realizacji zadań, obecnie jest dostępne sprawozdanie z I kwartału br. W naszym podregionie nr 6 były trzy zadania (poz. 16, 17, 18 w sprawozdaniu), wszystkie o tematyce sportowej, na które zostały już podpisane umowy z realizatorami zadań.

Natomiast w zeszłym roku zrealizowano zadania z I Edycji MBO, np. otwarto w Częstochowie siedzibę oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wraz z wystawą, wystawę w częstochowskiej zapałczarni (na zwiedzanie trzeba się telefonicznie umówić) czy oznakowano szlak wodny Liswarty i Warty w celu popularyzacji sportów wodnych. Zwłaszcza to ostanie zadanie jest pomocne dla każdego turysty, który skorzysta ze spływu wodnego tymi rzekami.

O wysokości środków MBO i ich podziale na poszczególne regiony pisaliśmy w poprzednim  artykule: http://gazetaobywatelska.czest.pl/art,395,iii-edycja-bo-wojewodztwa-slaskiego-rozpoczeta

Dobrze by było, by część tych środków trafiła do Częstochowy.

ESWI