Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w toku

26 października 2018

Do 12 listopada głosujemy na zadania pozytywnie zweryfikowane i wybieramy te, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Tegoroczny sposób głosowania zmienił się w stosunku do zeszłorocznego. Czy to plus czy minus? Przy tej okazji warto też sprawdzić, jak idzie tegoroczna realizacja zadań wyłonionych w zeszłorocznym głosowaniu.

Jakie zmiany w sposobie oddawania głosów

Jak w roku ubiegłym, można głosować przez internet z weryfikacją kodem wysyłanym esemesem na podany uprzednio numer telefonu. Nie ma natomiast głosowania drogą pocztową, a punkt stały do głosowania osobistego pozostał tylko jeden (budynek UM przy ul. Focha 19/21 pok. 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), za to pojawił się punkt mobilny w postaci autobusu ”londyńczyka”. Kłopot w tym, że „londyńczyk” zbiera głosy w określonych godzinach tylko jednego  dnia w każdej dzielnicy. Wszystkie szczegóły głosowania podane są jak zwykle na stronie konsultacje.częstochowa.pl. Są też oczywiście przypominające posty na Facebooku. Sęk w tym, że wielu potencjalnych głosujących niekoniecznie biegle posługuje się internetem. Chętnie zagłosowaliby w „londyńczyku”,  lecz termin im „przeleciał”, bo nie spotkali się  z żadną informacją w swojej dzielnicy (poza internetem) gdzie i kiedy ten „londyńczyk” będzie na nich czekał. Taka informacja przydałaby się chociażby przed siedzibą Rady Dzielnicy (w której poprzednio były punkty do głosowania). Radzie Dzielnicy też powinno zależeć na licznym udziale w głosowaniu swoich mieszkańców. Może na przyszłość warto o to zadbać.

Także formularz do głosowania przez internet lepszy byłby, gdyby okienko na punkty znajdowało się w tej samej linii, co numer i nazwa zadania. W obecnej formie można się pomylić i wstawić swoje punkty do okienka niewłaściwego (nad/pod nazwą zadania).

A jak przebiega realizacja zadań wyłonionych w zeszłorocznym głosowaniu

Przebieg realizacji możemy śledzić w tabeli na stronie Budżetu Obywatelskiego w zakładce Zadania BO+ w rozbiciu na ogólnomiejskie i dzielnice.

Spośród ośmiu zwycięskich zadań ogólnomiejskich dwa zostały już zrealizowane. Są  to Festiwal Footbolu i Fotopułapki – nielegalne wysypiska śmieci.  Zadanie  pn. Spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10 zakończy się 30 października spotkaniem z pisarzem, a zakup książek został już dokonany.  Cztery zadania są w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w IV kwartale tego roku. Natomiast zadanie Plaża Miejska (przy ul. Srebrnej) okazało się niemożliwe do realizacji, gdyż nie można uzyskać stosownej decyzji od właściciela terenu - Wód Polskich - na lokalizację plaży w strefie zagrożenia powodziowego.

Na przykład w dzielnicy Lisiniec  zakwalifikowało się do realizacji sześć zadań, z czego obecnie jest już zrealizowanych trzy: azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej, montaż znaku „Stop” na skrzyżowaniu Wielkoborska-Dobrzyńska oraz ustawienie koszy na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ul. Legnickiej. Pozostałe zadania są w realizacji. OSP Wielki Bór rozstrzygnęła już przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem i do końca listopada zamówienie ma być zrealizowane. Natomiast plac budowy wzdłuż ulicy Wielkoborskiej został przekazany wykonawcy, którym jest firma „Galant” i chodnik ma być wykonany w listopadzie tego roku.

W innych dzielnicach na pewno też trwają prace. Zachęcamy liderów dzielnic do prezentacji tych realizacji na łamach naszej GO.

ESWI

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Azyl dla pieszych, ul. Wręcycka

  Azyl dla pieszych, ul. Wręcycka

 • Powiększ zdjęcie Azyl dla pieszych, ul. Wręczycka

  Azyl dla pieszych, ul. Wręczycka

 • Powiększ zdjęcie Znak

  Znak "Stop" na ul. Wielkoborskiej od strony centrum

 • Powiększ zdjęcie Znak

  Znak "Stop" na wysięgniku na ul. Wielkoborskiej od strony Gorzelni

 • Powiększ zdjęcie Budowa chodnika, ul. Wielkoborska

  Budowa chodnika, ul. Wielkoborska