Seniorzy w akcji – nowy konkurs

2 marca 2021

Jest taka strona internetowa Seniorzy w akcji, która prowadzona jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. Towarzystwo to we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności już po raz czternasty rozpoczyna nabór do konkursu właśnie pod hasłem  „Seniorzy w akcji”. Konkurs jest wieloetapowy i we współpracy z organizacją pozarządową można się starać o udział w nim, a co za tym idzie o dotację finansową.

                                             

Konkurs jest adresowany do aktywnych seniorów 60+, oraz par międzypokoleniowych, którzy chcą być aktywni w swoich lokalnych społecznościach, mają jakiś pomysł jak to zrobić, by zaktywizować innych i przyczynić się do działania przydatnego w ich miejscu zamieszkania. Aktywność może być szczególnie ważna w czasach pandemii i zamknięcia w domach.

Można ze swoim pomysłem wespół z chętną organizacją pozarządową samemu lub przy udziale osoby młodszej o co najmniej 25 lat zgłosić swój pomysł w tak zwanym liście intencyjnym w terminie do 22 marca tego roku.

Organizacją pozarządową może być np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, ,stowarzyszenie, dom kultury, fundacja, która spełni rolę podmiotu aplikującego o dotację w granicach 9 - 15 tysięcy złotych.

Wzór listu intencyjnego oraz regulamin konkursu znajdziemy na omawianej stronie.

W regulaminie, na wstępie zobaczymy obrazową prezentację poszczególnych etapów konkursu. W I etapie do 22 marca br. składamy list intencyjny, w II etapie w dniach 17 maja - 7 czerwca br. autorzy wybranych projektów spotkają się online z członkami komisji konkursowej. III etap to tzw. Inkubator Pomysłów i w dniach 24-26 czerwca oraz 1-3 lipca 2021 r. odbędą się warsztaty online przygotowujące do złożenia wniosków o dotację. Wszystkie koszty uczestnictwa w warsztatach pokrywa TIT „ę”. W drugiej części tego etapu uczestnicy warsztatów składają ostateczne wnioski o dotację. Wyniki oceny wniosków ogłoszone zostaną do 9 sierpnia 2021 r, a  podpisanie umów dotacyjnych nastąpi w okresie sierpień – październik 2021 r.

Ostatni etap to realizacja projektów od dnia podpisania umowy do czerwca 2022 roku. Trzeba będzie złożyć kilka sprawozdań z realizacji: pierwsze do 15 stycznia 2022 r., drugie – do 15 kwietnia 2022 r. i końcowe – 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. A w czerwcu 2023 r. trzeba będzie jeszcze wypełnić ankietę ewaluacyjną.

Na  omawianej stronie internetowej, która ma także stronkę na FB, można poczytać o przykładowych projektach już zrealizowanych, co na pewno będzie inspiracją dla aktywnych seniorów.  A o projektach z ostatniej XIII edycji (2020-2021) w województwie śląskim można poczytać pod linkiem:

 https://seniorzywakcji.pl/wojewodztwa/slaskie/?post_types=projekty.

 W dodatkowych zakładkach można też znaleźć, jakie obszary działania mogą być przedmiotem projektu, a są one bardzo różnorodne. Na przykład współpraca międzypokoleniowa, wzajemna pomoc, aktywizacja zawodowa seniorów, rzemiosło, majsterkowanie, taniec, plastyka, książki, ekologia  i wiele innych.

Organizatorzy zapraszają, może warto spróbować.

 

ESWI